Vizija, misija

Vizija
Norime, jog Lietuvos vyrai mokėtų dalintis savo sunkumais, neužsidarytų su jais vienumoje, nenugrimztų
sunkiose mintyse ir emocijose. Sulaukę emocinės paramos, taptų psichologiškai stipresni, besirenkantys
tinkamus būdus sunkumams įveikti. Tuo pačiu – labiau laimingi.

Tikimės ateityje tapti 24/7 veikiančia vyrų emocinės paramos linija, kur konsultacijas telefonu ir laiškais teiks budintys psichologai ir psichoterapeutai, o emocinę paramą laiškais - savanoriai.

Misija
„...žinoti, kad nors vienam žmogui Žemėje lengviau kvėpuoti dėl to, kad tu gyvenai...“ (R.Sharma). Tokia
galėtų būti kiekvieno iš mūsų misija.
Vyrų linijos savanoriai ir specialistai pasiruošę laiškais ar telefonu besikreipiantiems visos Lietuvos vyrams
padėti išbūti, išgyventi emociškai ir psichologiškai sunkias akimirkas, patarti, kur kreiptis pagalbos arčiausiai
gyvenamosios vietos, pasidalinti patirtimi, padrąsinti.