Joniškio r. savivaldybė

JONIŠKIO KRIZIŲ CENTRAS – NAKVYNĖS NAMAI

Veikla: Informavimas telefonu ir atvykus į instituciją; laikinas apnakvindinimas (3 paros); trumpalaikė socialinė globa(iki 1 metų); intensyvių krizių įveikimo pagalba.

Paslaugos: Nemokamos

Kontaktai: Dirba visą parą; Vilniaus g. 47 C, Joniškis; Tel.: 8 426 65 535; savivaldybe@joniskis.lt ; www.joniskis.lt/lit/Kriziu-centras---nakvynes-namai

 

JONIŠKIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

Veikla: Teikia neatidėliotiną medicinos pagalbą umių psichikos sutrikimų atvejais; vykdo ambulatorinę psichikos sveikatos priežiūrą; prireikus siunčia psichikos ligonius į psichiatrijos įstaigos stacionarą; teikia pagalbą dvasinės krizės ištiktiems asmenims; teikia narkologinę pagalbą; teikia psichologinę, psichoterapinę pagalbą; stebi ilgalaikiame pacientų registre esančius pacientus; teikia psichologinę pagalbą psichikos sutrikimų turinčių asmenų šeimoms, teikia asmenims, turintiems psichikos sutrikimų, socialinę pagalbą; teikia antrinio lygio konsultacinę pagalbą; atlieka gydytojų konsultacinės komisijos funkcijas.

Paslaugos: Nemokamos

Kontaktai: Vilniaus g. 6, Joniškis; Tel.: 8 426 60040; info@jonpsc.lt ; www.jonpsc.lt/

 

JONIŠKIO „AVE VITA"

Veikla: Uždari anoniminių alkoholių susirinkimai.

Paslaugos: Nemokamos

Kontaktai: Kultūros namai, Žemaičių g. 14, Joniškis; Tel.: 8 618 81004 (Šiaulių regiono AA tarnyba); ; Informacija žemėlapyje