Marijampolės savivaldybė

MARIJAMPOLĖS APSKRITIES VYRŲ KRIZIŲ CENTRAS

Veikla: Pagalba nuo smurto nukentėjusiems asmenims, ištikus gyvenimo krizei ar atsidūrus sudėtingoje situacijoje teikiama kvalifikuota pagalba patikimoje aplinkoje

Paslaugos: Nemokamos

Kontaktai: Varpo g. 13, Marijampolė; Tel.: 8 678 72262, 8 665 92502; marvkc3@gmail.com ; marvyrukrc.lt/

 

MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

Veikla: Psichologo, psichiatro konsultacijos; psichoterapija; socialinio darbuotojo konsultacijos

Paslaugos: Nemokamos, bet yra kitų sąlygų

Kontaktai: P. Kriaučiūno g. 2, Marijampolė; Tel.: 8 343 94029; info@marijampolespspc.lt ; marijampolespspc.lt/

 

MARIJAMPOLĖS „ATGAIVA"

Veikla: Uždari anoniminių alkoholikų susirinkimai

Paslaugos: Nemokamos

Kontaktai: Bažnyčios g.19 (Raudonojo Kryžiaus dr. Marijampolės skyrius); Tel.: 8 670 15023 (Suvalkijos regiono AA tarnyba); ; Informacija žemėlapyje

 

MARIJAMPOLĖS „RAMYBĖ"

Veikla: Pagalba su alkoholizmo problema susiduriantiems asmenims bei jų artimiesiems

Paslaugos: Nemokamos

Kontaktai: Bendoriaus g. 42; Tel.: 8 672 26929; ; al-anon.lt/

 

MARIJAMPOLĖS „VIENYBĖ"

Veikla: Uždari anoniminių alkoholikų susirinkimai

Paslaugos: Nemokamos

Kontaktai: Kauno g. 9, Marijampolė; Tel.: 8 670 15023 (Suvalkijos regiono AA tarnyba); ; Informacija žemėlapyje